פיתוח מצויינות ארגונית

שיפור הפעילות הארגונית

יצירת ארגון יעיל וממוקד מטרות שמוביל להצלחות

ייעול הפעילות הארגונית

גיבוש מדיניות, שיפור תהלכים, התאמת מבנים ארגוניים ותקינת כ"א, הגדרות תפקיד, התאמת מערכות מידע ואמצעים דיגיטליים, הגדרת מערכי מעקב ובקרה

התאמת מערכי תגמול

פעילות ממוקדת לבחינת התוצאות העסקיות, מפוי הפערים הקיימים, והתאמת ת"ע יעודית לשיפור התוצאות העסקיות והשגת המטרות והיעדים הארגוניים

העלאת תפוקות וצמצום עלויות

באמצעות ייעול ופישוט תהליכים, צמצום משכי פעילות, העלאת תפוקות העובדים, התאמת הגדרות תפקיד ותקינת כ"א, שיפור העבודה בין ממשקים, וצמצום השגויים

צמצום שגויים ותקלות

פעילות ממוקדת לבחינת התוצאות העסקיות, מפוי הפערים הקיימים, והתאמת ת"ע יעודית לשיפור התוצאות העסקיות והשגת המטרות והיעדים הארגוניים

השגת מטרות ויעדים ארגוניים

פעילות ממוקדת לבחינת התוצאות העסקיות, מפוי הפערים הקיימים, והתאמת ת"ע יעודית לשיפור התוצאות העסקיות והשגת המטרות והיעדים הארגוניים

שיפור ביצועים ותוצרים

נבחן את מערך המעקב והבקרה, נתאים את נתונים הנמדדים, דוחות ניהוליים ודשבורדים, נבחן את ההביצועים הארגוניים, ונגדיר תהליכי שיפור ופיתוח לגורמי השונים

©2019 מיכל יניב חזן

Search