הדרכה ופיתוח מנהלים

ליווי מנהלים להשגת מטרות ארגוניות

 התאמת סדנאות מנהלים לשיפור הפעילות הארגונית

ליווי מנהלים לשיפור הפעילות במחלקה

ליווי  שוטף למנהלים לשיפור העבודה במחלקה, העלאת תפוקות העובדים, שיפור  מקצועיות, העלאת שביעות רצון 

סדנאות לפיתוח והובלת חדשנות ניהולית

סדנאות למנהלים ולעובדים לפיתוח קידום והטמעה חשיבה חדשנית כחלק אינטגרלי מהעבודה בארגון

ליווי מנהלים לשיפור ביצועים

ליווי  שוטף למנהלים לפיתוח הפעילות הארגונית השגת מצוינות תפעולית, שיפור הפעילות, ניהול פרויקטים, רתימת מנהלים עמיתים ועובדים

אימון פיתוח והכשרת מנהלים

אימון מנהלים להטמעת מערכי חשיבה אסטרטגיים ניהוליים ורכשית כלים ליצירת הצלחות בתפקיד ולקידום פעילויות תוך חיזוק יכולות ההשפעה וגיבוש הסתכלות וכלים ניהוליים

©2019 מיכל יניב חזן

Search