ביצוע טרנספורמציה דיגיטלית

יצירת חווית שירות דיגיטלית

הסטת פניות לקוחות לשירותים דיגיטליים

פיתוח ושיפור כלים דיגיטליים

מיפוי השירותים וערוצי השירות הקיימים, הגדרת מדדים לבחינת יעילות ואחוזי שימוש, מפוי השירותים לפיתוח והשירותים לשיפור, הגדרת מערך מדידה ודשבורד, הגדרת תוכנית פעולה בתוך מסגרת תקציבית נתונה

 

הסטת פניות לדיגיטל

צמצום כמות פניות באמצעות איתור מעודדי התקשרות התאמת מידעים אמצעים דיגיטליים וכלים למתן מידע בזמנים רלוונטיים והסטה לכלים אלו

גיבוש חזון אסטרטגיה ותוכנית יישום

נגדיר חזון ואסטרטגיה דיגיטלית התואמת את מטרות ויעדי החברה, נעצב חווית שירותים רב ערוצית, נמפה את השירותים להם נבצע טרנספורמציה דיגיטלית ואת ערוצי השירות הדיגיטליים, ונכין תוכנית עבודה רב שלבית ליישום והטמעה
 

התאמת מערכים תומכים

מפוי ואיפיון שנויים והתאמות רוחביות בעקבות הטרנספורמציה הדיגיטלית בארגון, ממבנים ארגוניים, ותכנון כ"א, התאמת תהליכי עבודה ותפעול ומערכים תומכים והכנת ת"ע ליישום

©2019 מיכל יניב חזן

Search